Yhdessä korkeuksiin – Uusi aikakausi Ilmatilassa

Yhdessä korkeuksiin – Uusi aikakausi Ilmatilassa

“Tervetuloa tutustumaan jaettuun ilmatilaan – Yhdistämme ilmatilan käyttäjiä turvallisempaan huomiseen.”

Liity seuraamme erityisessä tilaisuudessa, jossa avaamme uuden luvun ilmatilamme historiassa. Ei enää yksin lentämistä, vaan yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta kaikkien taivaan käyttäjien kesken. EP:n Drone-keskus kutsuu sinut tutustumaan, miten tulevaisuuden ilmatilamääräykset ja miehittämättömät ilma-alukset muuttavat ilmatilan käyttöämme ja miten voimme yhdessä luoda turvallisemman ja yhtenäisemmän ilmailuympäristön. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus kuulla muita miehittämättömän ilmailun sovellutuksia. Sekä tutustua muiden ilmailun harrastajajien toimintaan.

Tilaisuus järjestetään osana EP:n Drone-keskus hanketta jonka totetuutajina ovat Sedu ja E-P:n Opisto. .

EP:n Drone-keskus on kehittämishanke, joka tukee EPn Drone-keskus investointihanketta. Hankkeet toteutetaan ryhmähankkeina Etelä-Pohjanmaan Opiston (päätoteuttaja) ja Sedun (osatoteuttaja) kanssa. Hankkeissa investoidaan uuteen droneteknologiaan ja haetaan sen käyttöön uusia innovatiivisia alakohtaisia ratkaisuja elinkeinoelämän tarpeisiin. Etelä-Pohjanmaan Opistolle ja Seduun luotavan monipuolisen testaus-, koulutus- ja oppimisympäristön avulla voidaan tutkia ja pilotoida droneteknologiaan liittyviä toimintamalleja yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Lisää hankkeesta: https://sedu.fi/hanke/epn-drone-keskus-kehittamishanke/

Tilaisuudessa esillä olevaa kalustoa ja drone simulaattori jolla voi harjoitella

Yhteistyön merkitys

Yhteinen taivas, Yhteinen vastuu

Ilmatilamme on muuttumassa. Ei enää ole kyse vain yksittäisistä ilmailijoista, vaan koko ilmatilan yhteisöstä, joka koostuu sekä miehitetyistä että miehittämättömistä aluksista. Tämä tilaisuus korostaa yhteistyön tärkeyttä ja mahdollisuuksia, jotka avautuvat, kun eri alueiden ilmailijat ja drone-harrastajat työskentelevät yhdessä. Tilaisuuden tavoitteena on myös tuoda eri ilmailuharrastuksia tutuksi toisille harrastajille, edistäen ymmärrystä ja kunnioitusta eri ilmailumuotojen välillä. Mukana ovat ilmailukerhojen sekä RC-kerhojen jäseniä, jotka jakavat tietoa ja kokemuksiaan, luoden pohjaa monipuoliselle keskustelulle ja yhteistyölle ilmailun eri osa-alueiden välillä.

Tilaisuuden ohjelma: “Jaettu Ilmatila – Yhdessä kohti tulevaisuutta”

Tapahtumapaikka: Finn Power Oy:n tilat. Nuppiväylä 7, 60100 Seinäjoki
Päivämäärä: 14.5.2024
Aika: 18:00 – 21:00

Huom !! , ennakko ilmoittautuminen tilaisuuteen lopussa olevalla lomakkeella, käytännön järjestelyjen takia mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Tapahtuma myös sriimatan youtubessa.

1 Tilaisuuden avaus

Kahvitarjoitu: 17:45

Aloitusaika: 18:00

Puhuja: Esko Petäjä, Finn-Power Oy.

Tervetulosanat ja tilaisuuden tavoitteiden esittely. Katsaus päivän ohjelmaan ja puhujien esittely.

2 Alueella olevien eri toimijoiden esittely

Aika: 18:05

Into Seinäjoki

Into Seinäjoki Oy. Visio Seinäjoen Kaupunki Ilmailusta . Puhuja: Elisabet Kivimäki, Key Account Manager

Ilmailukerhot

Eteläpohjanmaan Ilmailukerho

Esittely ja toiminnan katsaus. Puhuja: Heikki Ala-Mursula, Esko Petäjä

Air Pilot Ry

Toiminnan esittely ja tulevaisuuden näkymät. Puhuja: [Lisää Puhujan Nimi]

Ähtärin Ilmailijat

Yhteenveto toiminnasta ja tavoitteista. Puhuja: Paavo Pakarinen

Lennokkikerhot:

Seinäjoen RC-Club

Aika: 18:25

Kerhon esittely ja tietoa RC-Lentämisestä. Puhuja: Tomi Kohtanen

Miten RC-koneet vaikuttaa yhteiseen ilmatilaan
 • RC-Lentokenttien ilmatilat ja toimintaa kentällä
 • SIL 16 esittely
Kilpalentäminen kerhossa
 • Kansainvälisen tason kilpalentämissä Suomessa ja kerhossa
 • Lennokki kilpailut

Drone kouluttajat ja sovellutusten edistäjät

EP Drone Keskus

Aika: 18:45

Drone-hankeen esittely ja tulevaisuuden suunnitelmat. Puhuja: Projektikoordinaattori Petri Luhtala

 • Mitä Eteläpohjanmaalla tehdään ja tapahtuu mikä lisäsää osaamista ja Dronen käyttöä.
 • Millä tavalla Dronet ja miehittämätön ilmailu vaikuttavat yhteiseen ilmatilaan.

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Aika: 19:00

Drone-pilotti -opintolinja tarjoaa opiskelijalle kattavan koulutuksen dronen lennättämiseen, aina valvottuun A2 -teoriakokeeseen saakka.  Lukuvuoden aikana pääset tutustumaan ilmailuun perusteista alkaen, sillä jokainen opiskelija suorittaa ensi vaiheessa drone-lennättäjän avoimen kategorian kelpuutuksen. Puhuja: Projektipäällikkö Kari Tuomi

Tauko 10 min

3 Miehittämättömien Ilma-alusten käytännön sovellutukset

Tutki Tulevaisuuden Mahdollisuuksia

Tilaisuudessa tarjoamme syvällisen katsauksen miehittämättömien ilma-alusten käytännön sovellutuksiin. Esittelemme esimerkkejä ja case-studyjä, jotka havainnollistavat, kuinka droneja voidaan hyödyntää eri aloilla, kuten maataloudessa, logistiikassa, pelastusoperaatioissa ja infrastruktuurin tarkastuksissa. Tutustu, miten nämä teknologiat muovaavat tulevaisuuttamme ja tuovat uusia ratkaisuja perinteisiin haasteisiin.

Aika: 19:20

 • Etsitys 1: Dronen käyttö tapahtumatuotannossa: Petri Luhtala, Videolakeus Oy
 • tsitys 2: Dronen käyttö maa ja metsätaloudessa: Juha Tiainen, Seamk
 • Etsitys 4: Dronen käyttö infran kartoituksessa: Henrik Tiainen , Geotrim Oy

4 Keskustelu ja Jatkotoimenpiteet

 • Aika: 20.15
 • Vetäjä: Esko Petäjä, Petri Luhtala

Avoimen keskustelun aika, jossa osallistujat voivat esittää kysymyksiä, jakaa ajatuksiaan ja ehdottaa jatkotoimenpiteitä. Tämä osio tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiselle, ideoiden vaihdolle ja yhteistyösuunnitelmille tulevaisuutta varten.

Tehdasvierailu

Tehdasvierailu: 20.25

Tilaisuus päättyy: noin 21:00

Ilmoittautuminen ja yhteystiedot

Ole Osana Muutosta
Kiinnostaako sinua olla mukana luomassa yhteistä tulevaisuuttamme ilmatilassa?

Ilmoittaudu tilaisuuteen ,mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.