Muu Kerhotoiminta

SAR Toiminta

Lentopelastusseura on vapaaehtoisten organisaatio, joka on sitoutunut lentopelastustoimintaan. Seuran jäsenet osallistuvat aktiivisesti hätätilanteisiin ja pelastusoperaatioihin ilmassa. Seura tekee yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja muiden pelastusorganisaatioiden kanssa varmistaakseen, että mahdollisesti henkeä uhkaavissa tilanteissa saadaan nopeaa ja tehokasta apua. Lisäksi Lentopelastusseura kouluttaa jäseniään lentoturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Palolennot

Etelä pohjanmaan Ilmailukerho osallistuu myös palolentojen toteuttamiseen

Palolennot ovat erityisiä tarkkailulentoja, joita lennetään Suomessa kesäaikana. Niiden pääasiallinen tarkoitus on havaita metsä- ja maastopalot aikaisessa vaiheessa ja ilmoittaa niistä hätäkeskukselle joka hälyttää maanpinnalla toimivat pelastusyksiköt sammutustoimiin. Mikäli palo on laaja tai se on syrjäisellä seudulla niin apuna saatetaan käyttää myös sammutuskopteria tai -lentokonetta. Suomen kesä on usein kuivaa ja valoisaa aikaa, mikä lisää maastopaloriskiä erityisesti metsissä ja avoimilla soilla. Palolennot ovat tärkeä osa maastopaloriskin hallintaa, ja ne mahdollistavat nopean reagoinnin tulipalojen laajentumisen estämiseksi. Lentoja suoritetaan yleensä pienkoneilla, jossa on tarvittavat viestintä ja navigointi laitteistot. Pohjois-Suomen aluehallintavirasto ja Ilmatieteenlaitos ovat keskeisiä toimijoita palolentokauden aikana.

Huoltotoiminta

Miköli olet kiinnostunut huolto toiminnasta niin olet tervetullut kerhon koneiden huoltotoimintaan ja/tai muuhun talkootyöhön