Muu Kerhotoiminta

SAR Toiminta

Lentopelastusseura on vapaaehtoisten organisaatio, joka on sitoutunut lentopelastustoimintaan. Seuran jäsenet osallistuvat aktiivisesti hätätilanteisiin ja pelastusoperaatioihin ilmassa. Seura tekee yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja muiden pelastusorganisaatioiden kanssa varmistaakseen, että onnettomuustilanteissa saadaan nopeaa ja tehokasta apua. Lisäksi Lentopelastusseura kouluttaa jäseniään ja yleisöä lentoturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Palolennot

Etelä pohjanmaan Ilmailukerho osallistuu myös palolentojen toteuttamiseen

Palolennokset ovat erityisiä tarkkailulentoja, joita lennetään Suomessa kesäaikana. Niiden pääasiallinen tarkoitus on havaita metsä- ja maastopalot aikaisessa vaiheessa ja ilmoittaa niistä maanpinnalla toimiville pelastusyksiköille. Suomen kesä on usein kuiva ja valoisaa aikaa, mikä lisää maastopaloriskiä erityisesti metsissä ja avoimilla soilla. Palolennot ovat tärkeä osa maastopaloriskin hallintaa, ja ne mahdollistavat nopean reagoinnin tulipalojen estämiseksi laajenemasta. Lentoja suoritetaan yleensä pienkoneilla, jossa on tarvittavat viestintä ja navigointi laitteistot. Suomen pelastuslaitokset ja metsähallitus ovat keskeisiä toimijoita palolentojen järjestämisessä.

Huoltotoiminta

Miköli olet kiinnostunut huolto toiminnasta niin olet tervetullut kerhon koneiden huoltotoimintaan ja/tai muuhun talkootyöhön