Koe lentämisen iloa

Liity Etelä-Pohjanmaan Ilmailukerhoon ja toteuta unelmasi

Kerhon toiminta alueet

Tapahtumakalenteri

Kerhon tapahtumakalenteri

Kerhon kalusto

Tarkempi kuvaus kerhon kalustosta

Lentokoulutuksen aloittaminen

Kerhon liittymiskaavake

Moottorilentäminen

Kuvaus kerhon moottorilentotoiminnasta

Muu Kerhotoiminta

Palolennot, SAR toiminta, Huolto toiminta

Ultralentäminen

Kuvaus ultralentotoiminnasta

Purjelentäminen

Kuvaus purjelentotoiminnasta